Logo Muangthai Logo MTL Service
MTL Global Connect

+66 2290 2424

Muangthai โทร.ได้ 24 ชม.ปรึกษาอาการเบื้องต้น
Muangthai แนะนำโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง

Medical Hotline Service บริการสายด่วนด้านสุขภาพ

- ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้น
- แนะนำโรงพยาบาลในต่างประเทศCashless Service เข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลได้ทั่วโลก ตามสิทธิ์ความคุ้มครองโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

- ประสานงานโรงพยาบาลในต่างประเทศ
- จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ ของผู้เอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพ

Medical Hotline Service

Cashless Service

• สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเเบบ แยกค่าใช้จ่าย (H&S) /
ตะกาฟุลสุขภาพแยกค่าใช้จ่าย

• สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเเบบ เหมาจ่าย (Lump Sum)

 - โครงการ SME คุ้มชัวร์

 - โครงการ มนุษย์เงินเดือน คุ้มชัวร์

• สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเเบบ เอ็กซ์ตร้า เเคร์ (Extra Care)

 - โครงการ เอ็กซ์ตร้า เเคร์

 - โครงการ เอ็กซ์ตร้า เเคร์ พลัส

• สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเเบบ พรีเมียม เฮลท์เเคร์ (Premium Health Care)

• สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเเบบ สมาร์ทเฮลท์
(Smart Health)

ใช้บริการได้ในเขตพื้นที่ความคุ้มครอง

กรณีนอกเขตพื้นที่ความคุ้มครอง

ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน โดยวันที่เริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต้องอยู่ภายใน 90 วันของการเดินทางออกนอกพื้นที่ความคุ้มครองแต่ละครั้ง

•สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์
(Elite Health)


ทั้งนี้บริการใหม่ภายใต้ชื่อ “MTL Global Connect” จะสร้างความอุ่นใจให้ผู้เอาประกันภัย ด้วยบริการ Medical hotline ที่จะคอยให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้น และการแนะนำโรงพยาบาลที่จะเข้ารับการรักษาในต่างแดน ซึ่งสามารถโทรปรึกษาได้ตลอด 24 ชม. ทั่วโลก ที่หมายเลข +66 2290 2424 เพื่อตอบโจทย์เรื่องการวางแผนการเดินทาง หรือบริหารค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาลยามเจ็บป่วยเมื่อต้องอยู่ต่างแดน รวมถึงสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ทุกการเดินทางอุ่นใจมากขึ้น


- สามารถเริ่มใช้บริการได้จนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลง
- เงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

รู้จัก MTL Global Connect

ตัวอย่างรายชื่อโรงพยาบาลที่ให้บริการ MTL Global Connect

China

Beijing

 • Beijing United Family Hospital

Shanghai

 • Shanghai United Family Hospital and Clinics
 • ParkwayHealth Medical and Dental Centers: Specialty and Inpatient Center
 • International Medical Care Center of Shanghai First People's Hospital (IMCC)
 • Shanghai Pediatric Hospital of Fudan University
 • Huashan Worldwide Medical Center (Foreigner)

France

Paris

 • Hopital Saint Joseph / Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph
 • American Hospital of Paris

Germany

Frankfurt am Main

 • Klinikum Frankfurt
 • Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH - Krankenhaus Bad Soden
 • Kliniken des Main-Taunus Kreises GmbH - Main-Taunus-Privatklinik

Munich

 • Uniklinik der Technischen Universitaet Muenchen Rechts der Isar

Italy

Milan

 • Istituto Clinico Humanitas

Rome

 • Casa di Cura Mater Dei SpA

United Kingdom

London

 • BMI The Clementine Churchill Hospital
 • Princess Grace Hospital
 • Wellington Hospital
 • Hospital of St John and St Elizabeth
 • BMI The London Independent Hospital
 • University College Hospital - UCLH - (NHS)

United States

Chicago

 • AMITA Health Saint Joseph Hospital Chicago
 • Advocate Good Samaritan Hospital
 • Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago
 • Northwestern Memorial Hospital

Los Angeles

 • Hollywood Presbyterian Medical Center
 • Huntington Hospital
 • Centinela Hospital

Washington D.C.

 • The George Washington University Hospital

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สนใจผลิตภัณฑ์ โทร 1766 หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

Logo Muangthai

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัย
สุขภาพ แบบ สมาร์ทเฮลท์

สำหรับผู้มีอายุ 1 เดือน -70 ปี

ความคุ้มครอง

นอน หรือ ไม่นอน ก็ได้รับค่ารักษาพยาบาล สูงสุดถึง
5,000,000 บาท* ต่อปี

*สำหรับแผน 5

Logo Muangthai

สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัย
สุขภาพแบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์

สำหรับผู้มีอายุ 60 วัน - 70 ปี*

ความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองนานถึงอายุ 80 ปี**

*สำหรับกลุ่มอาชีพ 1
**ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันของกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

Logo Muangthai

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัย
สุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย / แบบวีไอพี

ความคุ้มครอง

รับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล
สูงสุดถึง 25,000 บาท*ต่อวัน

*กรณีเลือกสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบวีไอพี แบบ 25,000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สนใจแบบประกัน และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย(*) กำกับอยู่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

เลือกแบบประกันที่สนใจ (เลือกได้มากกว่า 1)

สนใจแบบประกัน และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
กรอกข้อมูล
ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):