Muang Thai Smile Club Logo
TH
โครงการ เอ็กตร้า แคร์ พลัส
โครงการ เอ็กตร้า แคร์ พลัส

เงื่อนไขโปรโมชั่น :

    1. สำหรับการซื้อ โครงการ เอ็กตร้า แคร์ พลัส ทุกแผนความคุ้มครอง แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20 หรือ โครงการเมืองไทยรับทรัพย์ ตลอดชีพ 90/7 

    2. สำหรับสมัครทำประกันภัยผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิตเท่านั้น

    3. เฉพาะการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยเท่านั้น

    4. เป็นการชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับปีกรมธรรม์ที่ 1 เท่านั้น

ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):