Muang Thai Smile Club Logo
TH
เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครั้งที่ 28
เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครั้งที่ 28

 นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ร่วมมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน 17 โรงเรียนและทุนบุตร-ธิดาเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขตห้วยขวาง เขตดินแดง และเขตปทุมวัน
รวมจำนวน 165 ทุน ในงาน “เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครั้งที่ 28” ตามนโยบายบริษัทของคนหัวคิดทันสมัย
ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่การดำเนินกิจกรรมเพื่อคืนกำไรสู่สังคมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง
โดยมี นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติร่วมด้วย ณ คิดส์ซาเนียกรุงเทพ (Kidzania Bangkok) ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อ “เมืองไทย Happy Family” ขึ้น เพื่อเป็นการตอบโจทย์ในด้านการให้ความรู้ทางการเงิน
โดยได้ออกแบบให้น้องๆ ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เงิน รายรับ/รายจ่าย การออม การออมเผื่อฉุกเฉิน
การตั้งเป้าหมายทางการเงิน พร้อมทั้งการเตรียมพร้อมเผื่อมีเหตุฉุกเฉินอย่างง่าย ผ่านบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน
ที่สามารถให้น้องๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการเรียนรู้และจดจำได้ง่าย และสามารถนำไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวัน

ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):