Muang Thai Smile Club Logo
TH
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม เส้นทาง Smile Journey เส้นทางภาคใต้


 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เส้นทาง Smile Journey" เส้นทางภาคใต้ โดยเมืองไทยประกันชีวิต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดขึ้นเพื่อมอบโชค 2 ต่อ ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีการจับสลากรางวัลไปเมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

ของรางวัลแบ่งเป็น 2 ต่อ ได้แก่

ต่อที่ 1:

1. สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทผ่านการโทรศัพท์หรือฝากข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค และให้ข้อมูลกับโครงการเส้นทาง Smile Journey ครบ โดยข้อมูลประกอบด้วย ชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560 จะได้รับสิทธิ์ร่วมลุ้นจับ รางวัล Lucky draw จำนวน 1 สิทธิ์ (1 รายชื่อ =1 สิทธิ์ ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียน มีการลงทะเบียนเข้ามามากกว่า 1 ครั้ง ในรอบ 3 เดือน ทางบริษัทฯ จะทำการคัดแยกให้เหลือเพียง 1 รายการเท่านั้น) 

2. ของรางวัล แบ่งเป็น 3 รางวัล ได้แก่

 • รางวัลที่ 1รางวัลห้องพักที่ Aava Resort & Spa จ.นครศรีธรรมราช ห้อง Deluxe bungalow จำนวน 2 คืน มูลค่า 5,100 บาท(ต่อคืน) สามารถเข้าพักได้ 2 ท่าน  จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 10,200 บาท เลือกเข้าพักได้นับจากวันที่ได้รับรางวัล ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่สามารถใช้ได้ในช่วง Peak season ตั้งแต่วันที่ 20ธ.ค.60 - 4ม.ค.61)
 • รางวัลที่ 2 รางวัลห้องพักโรงแรมโนโวเทล จ.ชุมพร ห้อง Suite จำนวน 1 คืน มูลค่า 4,120 บาท สามารถเข้าพักได้ 2 ท่าน จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 12,360 บาท เลือกเข้าพักได้นับจากวันที่ได้รับรางวัล ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • รางวัลที่ 3 รางวัลห้องพักวิลล่า วาริช จ.ชุมพร ห้อง Riverside Villa Standard จำนวน 1 คืน มูลค่า 890 บาทสามารถเข้าพักได้ 2 ท่าน จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 8,900 บาท เลือกเข้าพักได้นับจากวันที่ได้รับรางวัล ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ต่อที่ 2:

 1. ลูกค้าที่โทรสมัครและชำระเบี้ยประกันภัยโครงการ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560
 2. โดยจำนวนเบี้ยประกันภัยรวมรายปีทุก 15,000 บาท จะได้รับสลากรางวัลจำนวน 1 สลาก จำนวนสลากจะคำนวณต่อกรมธรรม์ รวมถึงสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายและคำนวณเบี้ยประกันภัยเป็นจำนวนเต็ม(ปัดเศษทิ้ง) เพื่อร่วมลุ้นรางวัล 
 3. ของรางวัล แบ่งเป็น 3 รางวัล ได้แก่
 • รางวัลที่ 1 รางวัลแพ็กเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน ที่ Aava Resort & Spa จ.นครศรีธรรมราช ห้อง Family Villa สำหรับ 4 ท่าน มูลค่า 25,000 บาท(ต่อแพ็กเกจต่อวัน) พร้อมด้วยบริการรถรับส่งสนามบินและ Full 2 days trip จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 50,000 บาท (ราคานี้ได้รวมอาหารเช้าสำหรับ 4 ท่าน+ทัวร์ชมปลาโลมา 1 วัน+ทัวร์คีรีวง 1 วัน และบริการรถรับ-ส่ง สนามบินแล้ว) เลือกเข้าพักได้นับจากวันที่ได้รับรางวัล ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่สามารถใช้ได้ในช่วง Peak season ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.60 -4 ม.ค.61)
 • รางวัลที่ 2 รางวัลห้องพัก อนันตรา สิเกา รีสอร์ท จ.ตรัง ห้อง Pool Suite จำนวน 2 คืน มูลค่า 15,000 บาท(ต่อคืน) สามารถเข้าพักได้ 2 ท่าน จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 120,000 บาท เลือกเข้าพักได้นับจากวันที่ได้รับรางวัล ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ยกเว้นวันหยุดยาวและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • รางวัลที่ 3 รางวัลห้องพักโรงแรมโนโวเทล จ.ชุมพร ห้อง SUPERIOR 1 KING BED POOL VIEW จำนวน 2 คืน มูลค่า 3,178 บาท(ต่อคืน) สามารถเข้าพักได้ 2 ท่าน จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 63,560 บาท เลือกเข้าพักได้นับจากวันที่ได้รับรางวัล ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

  รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 29 รางวัล มูลค่า 265,020 บาท


   

รายชื่อผู้โชคดี

ต่อที่ 1
รางวัลที่ 1
1.คุณ พจน์ สมัชชานนท์
รางวัลที่ 2
1.คุณ ณสิกาญจน์ ชัยศรีวัฒนาพร
2.คุณ Lenumart Meekarm
3.คุณ นิกร จันทร์สว่าง
รางวัลที่ 3
1.คุณ กมลวรรณ กมลศิลป์
2.คุณ Thitiporn Panyaying
3.คุณ พรกมล ทองแสน
4.คุณ เฉลิมวิชญ์ โหน่ง
5.คุณ นิตยา จีนอ่อน
6.คุณ มาลินี ศรีพญา
7.คุณ พรชัย ปวงสุข
8.คุณ สายชล เจนปะคำ
9.คุณ ศิริธร ผาพันธุ์
10.คุณ ปิยะ รักมั่นคง
ต่อที่ 2
รางวัลที่ 1
1.คุณ ดอกไม้ พานแก้ว
รางวัลที่ 2
1.คุณ ไพบูลย์ ตามประดับ
2.คุณ ทอง แก้วขาว
3.คุณ สุวิมล มุกดีพร้อม
4.คุณ ไสว อู๊ดน้อย
รางวัลที่ 3
1.คุณ ณัถฐพงศ์ อมรชุติมาวงศ์
2.คุณ รุ่งนภา อังคเลิศไพบูลย์
3.คุณ พา ทาสะโก
4.คุณ รวม เอี่ยมสำอางค์
5.คุณ บรรจง ยอดยิ่ง
6.คุณ สังวาล กูดอั้ว
7.คุณ สมควร เจริญสุข
8.คุณ Kumburegedera Thilakaratne
9.คุณ จิตตรี อิโต้
10.คุณ ประเยาว์ สุขเกษม

บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ 

หมายเหตุ:

- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านระบุชื่อตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ สำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

- ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นมารับแทน หรือเปลี่ยนมือผู้รับได้ (แต่สำหรับการนำไปใช้เพื่อเข้าพัก ผู้โชคดีสามารถมอบสิทธิ์การเข้าพักให้ผู้อื่นได้)

- ของรางวัล ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้

- ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ที่ทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมเพื่อรับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว

- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยผู้โชคดีสามารถรับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

- พนักงาน,ฝ่ายขาย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลจากการจับสลากในรายการนี้

- ได้รับอนุมัติในการจับสลากชิงโชคจากกระทรวงมหาดไทย อ้างอิงตามใบอนุญาตเลขที่ 730/2560 และ 731/2560

 

            สำหรับการมอบโชค 2 ต่อ กับ “เส้นทาง Smile Journey” นี้ หากท่านใดสนใจยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยดูตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมที่ https://goo.gl/v3knbX ซึ่งขณะนี้ ได้เปิดให้ร่วมกิจกรรมแล้ว สำหรับเส้นทางภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน–30 พฤศจิกายน 2560  คุณเอง ก็อาจมีสิทธิ์เป็นผู้โชคดี ได้พักฟรี เที่ยวฟรีกับเรา 

ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):