Muang Thai Smile Club Logo
TH
เมืองไทยประกันชีวิต คว้า รางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2560
จากการประกวด Asia Insurance Industry Awards 2017 ครั้งที่ 21
เมืองไทยประกันชีวิต คว้า รางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2560  จากการประกวด Asia Insurance Industry Awards 2017 ครั้งที่ 21

 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ได้รับคัดเลือกให้รับ "รางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2560 (Life Insurance Company of  the Year 2017)" จากการประกวด Asia Insurance Industry Awards 2017 ครั้งที่ 21  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ  ประเทศสิงคโปร์

ทั้งนี้  รางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคเอเชีย  จัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review  ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 21 โดยหลักเกณฑ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลมาจากการคัดเลือกผู้ประกอบการชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารในระดับแนวหน้าของเอเชีย รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย

โดยรางวัล "สุดยอดบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2560 (Life Insurance Company of The Year 2017)"  ที่บริษัทฯ ได้รับในครั้งนี้ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทประกันชีวิตในเอเชีย ที่มีพัฒนาการทางธุรกิจอย่างยอดเยี่ยม ครอบคลุมทั้งด้านประสิทธิภาพการทำงานและความก้าวหน้าทางธุรกิจ โดยเฉพาะระบบการจัดการทางการเงินที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงของการประกันชีวิตได้ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงความโดดเด่นในด้านองค์ประกอบอื่นๆ อาทิ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการแก่ลูกค้า และด้านหลักธรรมาภิบาล 

ในปัจจุบัน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจโดยใช้นโยบาย "ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ที่ยึดถือและได้ปฏิบัติมาโดยตลอด ตลอดจนมีการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าที่มีแนวทาง การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน และทำคุณประโยชน์และตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ที่สำคัญ ยังเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจประกันชีวิตไทยทั้งในด้านการบริหารงาน นวัตกรรม และผลประกอบการ อีกทั้งเป็นบริษัทที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรอบด้าน จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คณะกรรมการในการประกวดเล็งเห็นสมควรว่า บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เหมาะสมกับการได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลในสาขาดังกล่าว ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2  สำหรับเมืองไทยประกันชีวิตที่ได้รับรางวัลนี้ โดยครั้งแรกที่บริษัทฯได้รับรางวัล "Life Insurance Company of The Year" คือในปี 2014

การได้รับรางวัลใหญ่ระดับภูมิภาคเอเชียในครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานทางธุรกิจให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างแท้จริง และตอกย้ำในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตที่ประสบความสำเร็จด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ด้วยความมั่นคงแข็งแกร่งอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยผลประกอบการเบี้ยประกันภัยรับรวมช่วงเดือน มกราคม ถึง กันยายน 2560 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันรับรวมอยู่ที่ 78,228 ล้านบาท ด้วยอัตราการเติบโต 7.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):