Muang Thai Smile Club Logo
TH
เมืองไทย Smile Concert HAPPINESS MEANS EVERYTHING
ครั้งแรกของเมืองไทย กับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ที่ทุกท่านจะได้รับทุกอารมณ์แห่งความสุข
เมืองไทย Smile Concert HAPPINESS MEANS EVERYTHING ครั้งแรกของเมืองไทย กับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ที่ทุกท่านจะได้รับทุกอารมณ์แห่งความสุข

ครั้งแรกของเมืองไทย กับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ที่ทุกท่านจะได้รับทุกอารมณ์แห่งความสุข พบกับบทเพลงแห่งความทรงจำ
จากศิลปิน นภ พรชำนิ บทเพลงแห่งความรัก จากศิลปิน ตู่ ภพธร และบทเพลงแห่งความสุข จากศิลปิน กัน นภัทร พร้อมศิลปินรับเชิญพิเศษอีกมากมาย จาก Loveis Entertainment

สถานที่  อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

วันที่จัดกิจกรรม  25 พฤษภาคม 2562 ประตูเปิด 18.30 น. คอนเสิร์ตเริ่ม 19.30 – 22.30 น.

การรับบัตรคอนเสิร์ต
      เมื่อมีการสมัครทำประกันชีวิตตามเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2562 โดยทางบริษัทฯ จะมีการส่ง SMS แจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าระบุไว้ใบคำขอฯ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ลูกค้ายืนยันการเข้าร่วมชมคอนเสิร์ต และลูกค้าสามารถติดต่อรับบัตรได้ 2 รอบ
     - รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 -10 พฤษภาคม 2562 ที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่
     - รอบที่ 2 บริเวณหน้างาน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี (โต๊ะรับบัตรบริเวณด้านหน้าทางเข้า)

เอกสารประกอบการรับบัตรคอนเสิร์ต
กรณีรับบัตรด้วยตนเอง : นำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง
กรณีโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น :
      1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุว่า “ข้าพเจ้า...(ชื่อลูกค้า)...ขอมอบอำนาจให้ ...(ชื่อผู้มารับแทน)............ เป็นผู้รับบัตรชมคอนเสิร์ต ''เมืองไทย Smile Concert Happiness means everything''

      2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ลงนามสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุว่า “ข้าพเจ้า (ชื่อผู้มารับแทน)............ เป็นตัวแทนในการรับ บัตรชมคอนเสิร์ต “เมืองไทย Smile Concert Happiness means everything”

เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม

สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไข บัตรเต็มแล้ว

ระยะเวลาโปรโมชั่น : สมัครทำประกันภัยและชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่วันที่   14 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2562 หรือที่นั่งเต็มจำนวน  3,878  ที่นั่งแล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน

เงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ (ลูกค้าที่ไม่เคยมีกรมธรรม์กับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)) :

1.สมัครและชำระเบี้ยแบบประกันภัยที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป (ผ่านทุกช่องทางการขาย) ยกเว้นกรมธรรม์ Universal Life และ Unit-Linked โดยเลือกชำระเบี้ยประกันภัยรายปี และชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ โดยนับรวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและโรคร้ายแรงรวมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
2.สมัครและชำระเบี้ยกรมธรรม์ Universal Life ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว(ผ่านช่องทางตัวแทน) โดยเลือกชำระเบี้ยประกันภัยรายปี และมียอดชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ และแนบสัญญาเพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ฉบับ

เงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าปัจจุบัน (ลูกค้าที่มีกรมธรรม์กับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อย่างน้อย  1 ฉบับ และยังมีผลบังคับจนถึงวันที 13 กุมภาพันธ์  2562):

1.สมัครและชำระเบี้ยแบบประกันภัยที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป (ผ่านทุกช่องทางการขาย) ยกเว้น แบบประกันภัย Universal Life และ Unit-Linked โดยเลือกชำระเบี้ยประกันภัยรายปี และมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
      1.1 ซื้อพร้อมสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพแบบอีลิท  เฮลท์  หรือ
      1.2 ชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์

2. สมัครและชำระเบี้ยกรมธรรม์ Universal Life ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (ผ่านช่องทางตัวแทน) โดยเลือกชำระเบี้ยประกันภัยรายปี และมียอดชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ และแนบสัญญาเพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ฉบับ

      โดยลูกค้าจะได้รับบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต ''เมืองไทย Smile Concert Happiness  means everything'' จำนวน 2 ที่นั่ง ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดที่นั่งให้กับลูกค้า และผลการกำหนดที่นั่งของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกัน

รางวัลพิเศษ
สำหรับลูกค้าที่มีเบี้ยประกันภัยรวมต่อกรมธรรม์สูงสุดในกิจกรรมนี้ จำนวน 20 ท่านแรก จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วม Meet & Greet กับศิลปินจาก Loveis Entertainment

2. สำหรับสมาชิกที่แลกคะแนนผ่านทางเมืองไทยสไมล์คลับ

เริ่มสำรองสิทธิ์
14 กุมภาพันธ์ – 22 พฤษภาคม 2562 หรือจนกว่าจะเต็ม จำกัดเพียง 1,700 ที่นั่ง

คะแนนสะสม
- คะแนนสะสม 50 คะแนน ต่อ 1 ที่นั่ง สำหรับโซน A (จำนวน 400 ที่นั่ง)
- คะแนนสะสม 40 คะแนน ต่อ 1 ที่นั่ง สำหรับโซน B (จำนวน 700 ที่นั่ง)
- คะแนนสะสม 30 คะแนน ต่อ 1 ที่นั่ง สำหรับโซน C (จำนวน 600 ที่นั่ง)

กติกาการเข้าร่วมและเงื่อนไข
1.สมาชิกเมืองไทยSmile Club ใช้คะแนนสะสม 50 คะแนนต่อ 1 ที่นั่ง หรือใช้คะแนนสะสม 40 คะแนนต่อ 1 ที่นั่งหรือใช้คะแนนสะสม 30 คะแนนต่อ 1 ที่นั่ง โดยจำนวนคะแนนสะสมที่ใช้ขึ้นอยู่กับโซนที่นั่ง  และจำนวนที่นั่งที่แลก
2.สมาชิกบัตร Smile Club สามารถใช้สิทธิ์แลกได้สูงสุด 4 ที่นั่ง ต่อ 1 ท่าน

      สมาชิกบัตร Platinum และ Prestige สามารถใช้สิทธิ์แลกได้สูงสุด 6 ที่นั่ง ต่อ 1 ท่าน
      สมาชิกบัตร Pink Gold สามารถใช้สิทธิ์แลกได้สูงสุด 6 ที่นั่ง ต่อ 1 ท่าน

3. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าชมคอนเสิร์ตที่มีอายุตั้งแต่ 5  ปีขึ้นไป
4.ตรวจสอบคะแนนสะสม / แลกคะแนนสะสมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1766

ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):