ด้วยข้อเสนออัตราดอกเบี้ยคงที่พิเศษตลอดอายุสัญญาจากเมืองไทยประกันชีวิต จะช่วยให้ท่านลดความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ท่านสามารถควบคุมต้นทุนทางการเงินและสามารถวางแผนการบริหารธุรกิจของท่านได้ดียิ่งขึ้น
 

วัตถุประสงค์

-ปลูกสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซม
-กู้ซื้ออพาร์ทเม้นท์
-วงเงินสำหรับรีไฟแนนซ์
-โครงการไม่มีภาระหนี้ สามารถขอวงเงินกู้เพื่อไปขยายธุรกิจได้

ระยะเวลาและค่าก่อสร้าง

-ระยะเวลากู้สูงสุด 15 ปี
-ให้ค่าก่อสร้างสูงสุด 100%*

Interest

อัตราดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา

*จากต้นทุนค่าก่อสร้างจริง ทั้งนี้วงเงินกู้รวมต้องมีสัดส่วนต่อราคาประเมินของทรัพย์สินไม่เกิน 70%