Smile Check up @เครือพญาไท

Smile Check up @เครือพญาไท Latest

15 มกราคม – 11 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลเครือพญาไท 4 แห่ง

PRINT

         สุขภาพดีได้ง่ายๆ เมืองไทย Smile Clubร่วมกับเครือโรงพยาบาลพญาไท ใส่ใจสุขภาพสมาชิกฯ ในทุกพื้นที่ เพื่อให้สุขภาพที่ดีอยู่คู่กับคุณตลอดไปด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ Smile Check up @เครือพญาไท มูลค่า 3,360 บาท เพียงใช้คะแนนสะสม Smile Point 350 คะแนน/ 1 โปรแกรม เพื่อเข้าตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเครือพญาไท 4 แห่ง

โรงพยาบาลพญาไท 1
โรงพยาบาลพญาไท 2
โรงพยาบาลพญาไท 3
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

ระยะเวลาการแลกคะแนนสะสม 15 มกราคม – 11 ธันวาคม 2563

ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

จำนวน 200 สิทธิ์ ตลอดโครงการ

*จัดส่ง Voucher ทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่แลกคะแนนสะสม

โปรแกรม Smile Checkup@เครือพญาไท
กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง

พบแพทย์ Physical Examination
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS
ตรวจการทำงานของตับ SGOT
ตรวจการทำงานของไต Creatinine
ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูง HDL
ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Cholesterol
ตรวจปัสสาวะ UA
ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพพร้อมคูปองอาหาร

 
1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Smile Checkup @เครือโรงพยาบาลพญาไทได้ ผ่านช่องทาง โทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิต กด 4 กด 2 หรือผ่านช่องทาง MTL Click Application โดยต้องแจ้งที่อยู่ให้ชัดเจนและถูกต้องกับเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง Voucher
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกคะแนนเพื่อรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Smile Checkup @เครือโรงพยาบาลพญาไทได้ไม่เกิน 4 สิทธิ์/1ท่าน ต่อโครงการ
3. ตัวแทนและพนักงานบมจ.เมืองไทยประกันชีวิตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
4. การแลกคะแนนเพื่อรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Smile Checkup @เครือโรงพยาบาลพญาไทสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
6. เงื่อนไขการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่ โรงพยาบาลพญาไทกำหนด
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิต กด 4 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
8. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า > >10.เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตาม