GOOD HEALTH GET POINT

GOOD HEALTH GET POINT Latest

1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 เมืองไทยประกันชีวิต

PRINT

Good Health Get Point

เพียงคุณสุขภาพดี และไม่มีประวัติการเคลมประกันตลอดทั้งปี 2563 รับคะแนนสะสม Smile Point เพิ่มพิเศษ คะแนนสะสม Smile Point สามารถใช้ร่วมกิจกรรมและรับสิทธิพิเศษมากมาย
จากเมืองไทยสไมล์คลับ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)

โครงการฯ นี้จัดขึ้นสำหรับลูกค้า บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับและซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด ก่อนปี 2563 โดยไม่มีการเคลมประกันตลอดปี 2563 จะได้รับคะแนนสะสม Smile Point เพิ่มพิเศษตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้
1. การเคลมประกัน หมายถึง การเรียกร้องสินไหมทดแทน เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายผลประโยชน์เท่านั้น
2. สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ 
   • มีสถานะเป็นสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
   • ซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพก่อนปี 2563 ทั้งนี้สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพต้องมีผลบังคับอยู่จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564
3. ต้องไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน ในทุกกรณี ทุกสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
4. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ วงเงินแน่นอน / สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเเบบ แยกค่าใช้จ่าย / ตะกาฟุลสุขภาพแยกค่าใช้จ่าย / สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเเบบ วีไอพี / สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเเบบ เหมาจ่าย / สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเเบบ สมาร์ทเฮลท์ / สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเเบบ เอ็กซ์ตร้า เเคร์ / สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเเบบ พรีเมียม เฮลท์เเคร์ / สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ไดมอนด์ แคร์ / โครงการข้าราชการสุขสันต์ / สัญญาเพิ่มเติมข้าราชการสุขสันต์ / บันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก / สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์
การคำนวณคะแนนสะสม Smile Point เพิ่มพิเศษ ของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด
• กรณีชำระเบี้ยประกันเป็นรายปี ให้ใช้เบี้ยรายปีที่ชำระในปี 2563 หารด้วย 1000 คูณ 50%
• กรณีชำระเบี้ยประกันเป็นราย 6 เดือน ให้ใช้เบี้ยราย 6 เดือนที่ชำระในปี 2563 คูณ 2 หารด้วย 1000 คูณ 50%
• กรณีชำระเบี้ยประกันเป็นราย 3 เดือน ให้ใช้เบี้ยราย 3 เดือนที่ชำระในปี 2563 คูณ 4 หารด้วย 1000 คูณ 50%
• กรณีชำระเบี้ยประกันเป็นรายเดือน ให้ใช้เบี้ยรายเดือนที่ชำระในปี 2563 คูณ 12 หารด้วย 1000 คูณ 50%

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยที่นำมาคำนวณคะแนนสะสม Smile point เพิ่มพิเศษ เป็นเบี้ยประกันภัยที่ชำระตามกำหนดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยภายในปี 2563  เท่านั้น

ทั้งนี้คะแนนสะสม Smile Point เพิ่มพิเศษจะหมดอายุลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2567