ส่วนลด MRT 2020

ส่วนลด MRT 2020 Latest

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563 MRT สายสีน้ำเงิน เท่านั้น

PRINT

เมืองไทย Smile Club มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกแลกคะแนนสะสม Smile Point เพื่อรับส่วนลดแทนเงินสด สำหรับการเดินทางกับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน

ใช้ 15 Smile Points แลกรับส่วนลดแทนเงินสดมูลค่า 60 บาท เมื่อเติมเงินหรือออกบัตรขั้นต่ำ 300 บาทขึ้นไป/ครั้ง
จำนวนทั้งหมด : 10,000 สิทธิ์
ระยะเวลาใช้สิทธิ์ : 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563(รับสิทธิ์ได้ทุกวัน)
“โปรโมชั่นนี้ใช้เฉพาะบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน เท่านั้น มิได้ร่วมกับบัตรหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไข เงื่อนไขและวิธีการใช้ตามที่ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า กำหนด”

แลกคะแนนและรับรหัสได้ที่ MTL Click Application รหัสจะหมดอายุภายใน 5 นาที
รับสิทธิ์ได้ที่ จุดจำหน่ายบัตรโดยสารสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน

1.สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถรับสิทธิ์ส่วนลดแทนเงินสดมูลค่า 60 บาท เมื่อเติมเงินหรือออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ขั้นต่ำ 300 บาทขึ้นไป/ครั้ง สมาชิกฯสามารถใช้สิทธิ์ได้สูงสุด 4 สิทธิ์/ท่าน/วัน
2.สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถขอรับสิทธิ์ ณ จุดจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน เท่านั้น โดยเมื่อกดใช้สิทธิ์แล้ว รหัสจะหมดอายุภายใน 5 นาที
3.รับสิทธิ์ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 24.00 น. ( เฉพาะบัตรเครดิต รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.50น.)
4. ตัวแทนและพนักงานของบมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
5.ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสม/โอนคะแนนสะสมได้และไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้ไปแล้วทุกกรณี 
6.เงื่อนไขการใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทย ประกันชีวิต กำหนด
7.เงื่อนไขการรับบริการเป็นไปตามที่บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กำหนด
8.คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
9.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทยประกันชีวิต ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง