โอนคะแนนเพิ่มพลังช้อป POINT CONVERSION

โอนคะแนนเพิ่มพลังช้อป POINT CONVERSION Latest

2 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2563

PRINT

สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามปกติ เพียงแต่จะต้องไปแลกคะแนนที่จุด Inspector ในโซนของ Gourmet market และ Home fresh mart เท่านั้น


2 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2563
จุดแลกคะแนนภายในห้างฯ เดอะมอลล์ ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน และบลูพอร์ต หัวหิน

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ
30 Smile Points โอนเป็น 800 M Point
จำกัด 1 ท่าน / 5 สิทธิ์ / วัน / จำกัดจำนวน 6,000 สิทธิ์ ตลอดโครงการ

วิธีการรับสิทธิ์
กดรับสิทธิ์ผ่าน  MTL CLICK APPLICATION
แสดงรหัสรับสิทธิ์ ณ จุดแลกคะแนนสะสมภายในห้างฯ ที่กำหนด ภายใน 30 นาที

คลิกเพื่อดูจุดแลกคะแนนสะสม

1. แสดงรหัสรับสิทธิ์ “บาร์โค้ด” พร้อมบัตรสมาชิก M Card , M Card Mobile Application หรือบัตรประชาชน ณ จุดแลกคะแนนภายในห้างฯ เพื่อทำการโอนคะแนน โดยคะแนน M Point จะเข้าในทันที
2. ผู้ทำการโอนคะแนน จะต้องเป็นสมาชิก M Card หากยังไม่เป็นสมาชิก M Card สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสมัครได้ทันที ณ จุดแลกคะแนนสะสม
3. คะแนน M Point ที่ได้รับแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือคืนคะแนนได้
4. คะแนน M Point จะมีอายุ 3 ปี นับจากปีที่มาทำรายการโอนคะแนน สามารถตรวจสอบคะแนนสะสม M Point และสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ได้ที่ M Card Mobile Application, www.mcardmall.com และเคาน์เตอร์ M Card ภายในห้างฯ ทุกสาขา
5. บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสม Smile Point ทุกกรณี
6. บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์แล้ว บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
8. พนักงานและตัวแทนของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิ์ได้
9. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ
10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ เดอะมอลล์ และ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง