SMILE FOR ALL 2020 @ CENTRAL DEPARTMENT STORE

SMILE FOR ALL 2020 @ CENTRAL DEPARTMENT STORE Latest

3 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2563 เซ็นทรัล 22 สาขา

PRINT

กิจกรรมความร่วมมือระหว่างเมืองไทย Smile Club กับพันธมิตร Central เพื่อมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club โดยรับสิทธิ์แลกคะแนนสะสม Smile Point เป็นบัตรของขวัญเซ็นทรัล เพื่อใช้ซื้อสินค้าเฉพาะภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา

สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถใช้คะแนนสะสม Smile Point 30 คะแนน แลกรับบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 ใบ (**จำกัดจำนวนการแลก 1 ท่าน / 5 สิทธิ์ / เดือน**)
สิทธิพิเศษทั้งหมด : 15,000 สิทธิ์
แลกคะแนนสะสมได้ตั้งแต่ :  3 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2563 (หรือครบสิทธิ์ก่อน)
ช่องทางการขอรหัสรับสิทธิ์ : MTL Click  Application เท่านั้น โดยรหัสที่ได้รับจะต้องนำไปยื่นเพื่อรับสิทธิ์ที่ร้านค้าภายใน 15 นาที (จะมีเวลานับถอยหลังแสดงอยู่)

สถานที่แลกคะแนน : จุดบริการลูกค้าเซ็นทรัล 23 สาขา
1. เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว (ชั้น 4)
2. เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา (ชั้น 2)
3. เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ (ชั้น 6)
4. เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ (ชั้น 5)
5. เซ็นทรัล ภูเก็ต (ชั้น 3)
6. เซ็นทรัล กาดสวนแก้ว (ชั้น 2)
7. เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช (ชั้น 2)
8. เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา (ชั้น 3)
9. เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ (ชั้น 5)
10. เซ็นทรัล หาดใหญ่ (ชั้น 5)
11. เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย (ชั้น 2)
12. เซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์ (ชั้น 3)
13. เซ็นทรัลพลาซา บางนา (ชั้น 4)
14. เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า (ชั้น 5)
16. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ชั้น 3)
17. เซ็นทรัล ชิดลม (ชั้น 7) 
18. เซ็นทรัล @ เซนทรัลเวิลด์ (ชั้น 6)
19. เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต (ชั้น 3)
20. เซ็นทรัล ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต (ชั้น 1)
21. เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสท์ วิลล์
22. เซ็นทรัล นครราชสีมา
23. เซ็นทรัล ป่าตอง

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถทำการแลกคะแนนสะสม Smile Point แลกรับบัตรของขวัญเซ็นทรัล ณ จุดบริการลูกค้าเซ็นทรัล 23 สาขา
2. เข้าใช้งาน MTL Click Application โดยการกดเข้าสู่ระบบ (กรอก username และ password 6 หลัก หรือ เข้าใช้งานด้วยการใช้ Fingerprint หรือ ใช้ Face ID ด้วยการ scan ใบหน้า)
   2.1 เลือกเมนูเมืองไทย Smile Club และเลือกกิจกรรม “Smile for All 2020”
   2.2 ตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมรับสิทธิประโยชน์ และ กด “แลกรับสิทธิ์”
   2.3 เลือกจำนวนสิทธิที่ต้องการ กรอกข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการรับสิทธิที่ทำการแลก และกด“ยืนยัน”
   2.4 รอรับ รหัส OTP เพื่อทำการยืนยันตัวตน
3. แลกคะแนนสะสมได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2563 (หรือครบสิทธิ์ก่อน)
4. บัตรของขวัญไม่มีวันหมดอายุ 
5. บัตรของขวัญนี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าที่อยู่ในบีทูเอส ซูเปอร์สปอร์ต เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ ท็อปส์ เพาเวอร์บาย โฮมเวิร์ค และร้านค้าเช่าพื้นที่
6. พนักงานและตัวแทนบมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สามารถร่วมกิจกรรมได้
7. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
8. หากสมาชิกฯให้ผู้อื่นมาดำเนินการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับบัตรแทนจะต้องมีเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับแทน ดังนี้
    8.1  เอกสารประกอบการดำเนินการแทน ได้แก่ 
         - บัตรเมืองไทย Smile Club ของสมาชิกฯ และสำเนาบัตรเมืองไทยSmile Club ของสมาชิกฯ 
         - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับแทนเท่านั้น
8.2 สมาชิกฯต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและเขียนข้อความมอบอำนาจตัวบรรจงในสำเนาบัตรเมืองไทย Smile Club ของสมาชิก อาทิเช่น “ข้าพเจ้า.......(ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกัน)......ขอมอบอำนาจให้ (ชื่อผู้ดำเนินการแทน)เป็นตัวแทนในการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับบัตร.............โดยยินยอมให้หักคะแนนสะสมของข้าพเจ้าจำนวน......คะแนน เพื่อแลกรับบัตรจำนวน....ใบ
9. คะแนนสะสม Smile Point สามารถใช้เข้าร่วมกิจกรรม, รับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าพันธมิตร และสามารถลุ้นรับโชคใหญ่ได้ตลอดทั้งปี
10. เงื่อนไขในการแลกคะแนนสะสม Smile Point เป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
11. เงื่อนไขในการใช้บัตรของขวัญเซ็นทรัล เป็นไปตามที่เซ็นทรัล กำหนด
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง