เมืองไทย SMILE MOVIE DAY 2020

เมืองไทย SMILE MOVIE DAY 2020 Latest

15 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63

PRINT

15 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63 (หรือครบสิทธิ์ก่อน)
แลกคะแนนสะสม Smile Point ทาง MTL Click Application
(หากยังไม่ใช้สิทธิ์สามารถเก็บโค้ดไว้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2563 / สามารถดูโค้ดจากหน้าคูปองพร้อมใช้งาน)

โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ (เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี ทุกสาขา, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, พรอมมานาด ซีนีเพล็กซ์, ไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์, บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์, โคราช ซีนีเพล็กซ์, ซีคอน ซีนีเพล็กซ์ และไอคอน ซีเนคอนิค)
- ใช้คะแนนสะสม Smile Point 40 คะแนน แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติ 1 ที่นั่ง (ไม่ต้องเพิ่มส่วนต่าง)*  (1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / วัน) จำกัดจำนวน 15,000 สิทธิ์
- ใช้คะแนนสะสม Smile Point 5 คะแนน แลกรับส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติ 2 ที่นั่ง** (1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / วัน) จำกัดจำนวน 4,000 สิทธิ์
*,**สามารถอัพเกรดเป็น ระบบ Digital3D, Atmos ,Honeymoon seat ได้โดยชำระส่วนต่างเพิ่ม
**ภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้สำหรับภาพยนตร์บางเรื่อง / สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ เช่น Movie Day, Morning Price และ Movie at night

ช่องทางแสดงรหัสรับสิทธิ์โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์  
- เคาน์เตอร์ M-Corner
- ตู้ E-TICKET
- MAJOR MOBILE APPLICATION

----------------------------------------------------------------------------------

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ (เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า, เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า, เอส เอฟ ซี)
ใช้คะแนนสะสม Smile Point 40 คะแนน แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติ 1 ที่นั่ง 
(1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / วัน) จำกัดจำนวน 15,000 สิทธิ์
ยกเว้น สาขาเอ็มพรีเว่ ไม่ร่วมโครงการ
สามารถเพิ่มส่วนต่างเป็นที่นั่ง premium / 3Dได้

ช่องทางแสดงรหัสรับสิทธิ์โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ
- หน้าเคาน์เตอร์โรงภาพยนตร์
- www.sfcinemacity.com
- SF CINEMA APPLICATION

1. สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถสมัคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ muangthai.co.th และศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ หรือโทร 1766 
2. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
3. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
4. กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์แล้ว บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
5. คะแนนสะสมเมืองไทย Smile Point ที่แลกแล้ว บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมทุกกรณี 
6. พนักงาน และตัวแทนของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิ์ได้
7. บมจ. เมืองไทยประกันชีวติ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
9. เงื่อนไขการใช้บัตรชมภาพยนตร์เป็นไปตามที่ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ กำหนด
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง