เมืองไทยประกันชีวิตสาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เปิดให้บริหารตามปกติ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563