Muang Thai
Smile Club Logo
Muang Thai Smile Club Logo
EN
"ก้าวไปข้างหน้า สู่ประกันภัย ในยุคดิจิตอล" ในงาน สัปดาห์ประกันภัย 2559
"ก้าวไปข้างหน้า สู่ประกันภัย ในยุคดิจิตอล" ในงาน สัปดาห์ประกันภัย 2559

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ประกันภัย 2559

วันที่ 22 - 25 กันยายน 2559
ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ 1 - 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พบกิจกรรมแห่งความสุขมากมาย
และแบบประกันที่หลากหลายที่บูธเมืองไทยประกันชีวิต

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559
- ช่วงพิธีเปิดงาน พบกับ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016 / มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2016
- 18:00-18:20 น. Meet&Greet with UltramanX & UltramanGinga

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559
- 17:00 - 17:20 น. พบกับ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 (น้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์)
- 17.40-18.00 น. Meet&Greet with UltramanX & UltramanGinga

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559
- 14:00 - 14:40 น. ชมมินิคอนเสิร์ต หนูนา หนึ่งธิดา โสภณ
- 16.20-16.40 น. พบกับ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016 (ฝ้าย สุภาพร มะลิซ้อน)
- 18:00-18:20 น. Meet&Greet with UltramanX & UltramanGinga

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559
- 16:00 - 16:40 น. น. ชมมินิคอนเสิร์ต โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร
- 17:00 - 17:20 น. พบกับ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2016 (ไดร์ จิณณ์ณิตา บุดดี)
- 17:40-18:00 น. Meet&Greet with UltramanX & UltramanGinga

คุ้มไม่ต้องรอ! ซื้อวันนี้ คุ้มวันนี้ รับบัตรสมนาคุณสูงสุด 6,000 บาท!(1)
ด่วน! สมัครทำประกันชีวิตในงานสัปดาห์ประกันภัยเท่านั้น

ต่อที่ 1 รับบัตรสมนาคุณเทสโก้ โลตัสสูงสุด 5,000 บาท เมื่อซื้อแบบประกันภัยที่กำหนด

เบี้ยประกันภัยรวมรายปี* ต่อกรมธรรม์
(รวมทั้งแบบประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมต่อกรมธรรม์)
(บาท)
มูลค่าบัตรสมนาคุณเทสโก้ โลตัส
(บาท)
35,000 – 49,999 1,000
50,000 – 99,999 2,000
ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 5,000

* ยกเว้นแบบประกันภัย เมืองไทย 8501 ดี 60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

เบี้ยประกันภัยรวมรายปี
สำหรับแบบประกันภัย เมืองไทย 8501 ดี60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) เท่านั้น
(รวมทั้งแบบประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมต่อกรมธรรม์)
มูลค่าบัตรสมนาคุณเทสโก้ โลตัส
(บาท)
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 3,000

ต่อที่ 2 รับเพิ่มอีก! บัตรสมนาคุณเทสโก้ โลตัส 1,000 บาท

เมื่อซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและ/หรือโรคร้ายแรงตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ โดยแนบกับประกันชีวิตแบบใดก็ได้

 

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

1.สำหรับลูกค้าที่ซื้อแบบประกันภัยตามที่บริษัทฯ กำหนดผ่านตัวแทน

แบบประกันภัยที่กำหนด

  • โครงการเมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์
  • โครงการเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16
  • โครงการเมืองไทย คุ้มครองพิเศษ 1-3
  • โครงการ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ)
  • แบบประกันภัยคุ้มครองอุ่นใจ
  • แบบประกันภัย เมืองไทย 8560 จี15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
  • แบบประกันภัย เมืองไทย 8501 ดี60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
  • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ และ โรคร้ายแรงทุกแบบที่ขายในช่องทางตัวแทนเท่านั้น ยกเว้นสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุล

2. เลือกชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

3. นับเบี้ยประกันภัยรวมทั้งของแบบประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมต่อกรมธรรม์

4. จัดส่งของสมนาคุณให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 59 เป็นต้นไป โดยจัดส่งตามที่อยู่ที่สะดวกให้ติดต่อของลูกค้าในใบคำขอฯ

5. ผู้เอาประกันจะได้รับของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุดจากโครงการใดโครงการหนึ่งของบริษัทฯ เท่านั้น

หมายเหตุ

- เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

(1) กรณีซื้อแบบประกันภัยที่บริษัทฯ กำหนดเบี้ยประกันภัย 100,000 บาท ขึ้นไปและซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและโรคร้ายแรงแนบท้าย ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไปต่อกรรมธรรม์

 

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):