Muang Thai
Smile Club Logo
Muang Thai Smile Club Logo
EN
เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครั้งที่ 28
เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครั้งที่ 28

 นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ร่วมมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน 17 โรงเรียนและทุนบุตร-ธิดาเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขตห้วยขวาง เขตดินแดง และเขตปทุมวัน
รวมจำนวน 165 ทุน ในงาน “เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครั้งที่ 28” ตามนโยบายบริษัทของคนหัวคิดทันสมัย
ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่การดำเนินกิจกรรมเพื่อคืนกำไรสู่สังคมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง
โดยมี นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติร่วมด้วย ณ คิดส์ซาเนียกรุงเทพ (Kidzania Bangkok) ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อ “เมืองไทย Happy Family” ขึ้น เพื่อเป็นการตอบโจทย์ในด้านการให้ความรู้ทางการเงิน
โดยได้ออกแบบให้น้องๆ ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เงิน รายรับ/รายจ่าย การออม การออมเผื่อฉุกเฉิน
การตั้งเป้าหมายทางการเงิน พร้อมทั้งการเตรียมพร้อมเผื่อมีเหตุฉุกเฉินอย่างง่าย ผ่านบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน
ที่สามารถให้น้องๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการเรียนรู้และจดจำได้ง่าย และสามารถนำไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวัน

ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):