Muang Thai
Smile Club Logo
Muang Thai Smile Club Logo
EN
เมืองไทยประกันชีวิต ผนึกกำลังกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
เมืองไทยประกันชีวิต ผนึกกำลังกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมผนึกกำลังกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในองค์กรของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557  "ร่วมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ"  เพื่อร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ถนนรัชดาภิเษก (ถนนสายประกันภัย) เป็นถนนแห่งการ “สร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัย คาดเข็มขัดและสวมหมวกนิรภัย 100%” ด้วยการประชาสัมพันธ์ไปตามถนนรัชดาภิเษก

ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):