ข้อมูลแบบประกัน

สบายกาย ... เจ็บแค่ไหนก็มีตัวช่วย

เพราะมีวงเงินแบบเหมาจ่ายเมื่อนอน รพ.รวมสูงสุด 375,000 บาท/ปี(1)

สบายใจ ... เพิ่มเติมส่วนที่ขาด

เติมเต็มสวัสดิการและความคุ้มครองที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า

สบายทุกที่ ... เจ็บที่ไหน ก็ดูแล

เข้ารับการรักษาใน รพ. ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย(2)

สบายกระเป๋า ... จ่ายเบี้ยน้อย

เริ่มต้นแค่หลักร้อยต่อเดือน(3)

สบายสิ้นปี ... ลดหย่อนภาษีได้ไม่เสียเปล่า

ทำได้ตั้งแต่อายุ 15 – 55 ปี

สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 64 ปี

MTL Global Connect
ป่วยต่างแดนก็สบาย ดูแลคุณได้ทั่วโลก

Health at Home
บริการดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน

หมายเหตุ

(1) สำหรับแผน 2
(2) กรณีในประเทศแสดงบัตรประชาชนเฉพาะโรงพยาบาลคู่สัญญาเท่านั้น กรณีต่างประเทศใช้ได้ตามสิทธิ   โทร.+6622902424 ตั้งแต่วันนี้หรือจนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลง
(3) สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศชายและเพศหญิง แผน 1 อายุ 15-40 ปี

หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย
1. ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย แบบประกันภัยคุ้มครองภายในระยะเวลา 10/10 : 10 ปี
    สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบเหมาจ่าย : 1 ปี (ชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 64 ปี และให้ความคุ้มครอง ถึงอายุ 65 ปี)
2. อายุของผู้เอาประกันภัย : 15 ปี – 55 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 65 ปี
3. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
4. การตรวจสุขภาพ : ไม่มีการตรวจสุขภาพ (การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย)
 

เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ


1. ลูกค้าที่สมัครโครงการเมืองไทย สบายใจ เกินคุ้ม ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561 เลือกชำระเบี้ยประกันภัยรายปี โดยชำระเบี้ยประกันภัยภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561
2. ลูกค้าจะได้รับ Voucher code มูลค่า 500 บาท สำหรับใช้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบลคมอร์ส ผ่าน eShop ของแบลคมอร์ส (https://www.blackmores.international/th/) ได้ โดยกำหนดยอดซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไปต่อการสั่งซื้อ
3. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่ง Voucher code ให้ทาง SMS ของลูกค้าตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้ในใบคำขอภายใน 60 วันนับแต่วันที่ระบุไว้ในใบคำขอ
4. จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 กรมธรรม์
5. ลูกค้า สามารถใช้ Voucher code ที่ได้รับ ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับโค้ด - 31 ธันวาคม 2561
6. จำกัดการใช้ 1 Voucher code ต่อ 1 การสั่งซื้อ หากใช้ไม่หมด ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือเก็บไว้ใช้ครั้งถัดไปได้ และไม่สามารถเปลี่ยน Voucher code เป็นเงินสดได้
7. เงื่อนไขการใช้ Voucher code เป็นไปตามที่ Blackmores กำหนด
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า