ข้อมูลแบบประกัน

คุ้มครองก่อนป่วย(1)

ตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีน
ดูแลสายตา และทันตกรรม

คุ้มครองระหว่างป่วย

ทั้งกรณีผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก(3)
และผู้ป่วยฉุกเฉิน

คุ้มครองหลังป่วย

การทำกายภาพบำบัด (1) ค่าพยาบาลส่วนตัว(3)

ระยะเวลาเอาประกันภัย

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 18-80 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู

ลดหย่อนภาษีได้

สบายสิ้นปี ลดหย่อนภาษีได้ไม่เสียเปล่า

การชำระเบี้ย

รายปี,ราย 6 เดือน , ราย 3 เดือน และรายเดือน

 

Best Doctors
บริการให้ความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ สำหรับคนที่ต้องการความมั่นใจในการรักษาที่มากขึ้น

MTL Global Connect
ป่วยต่างแดนก็สบาย ดูแลคุณได้ทั่วโลก

 

(1)กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 3 หรือ 4
(2)พื้นที่ความคุ้มครองเป็นไปตามที่เลือก
(3)กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 2, 3 หรือ 4