เงื่อนไขการใช้บริการ Mobile Medical Check Up
ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือ สำนักงานสาขาใกล้บ้าน หรือ โทร. 1766
สำหรับลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป และจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 10,000,000 บาท
ให้บริการในเขตพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี อยุธยา ขอนแก่น โคราช สงขลา สตูล ตรัง ภูเก็ต กระบี่

เงื่อนไขการใช้บริการ MTL Hospital Locator
ทางเว็บไซต์บริษัท /hospital
ทาง Smile Service Application สำหรับผู้ใช้ Smart Phone ระบบ iOS และ Android
ให้บริการค้นหาเฉพาะรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญากับบริษัทฯ เท่านั้น

เงื่อนไขการใช้บริการ MTL Fast Claim
ให้บริการเฉพาะโรงพยาบาลคู่สัญญา
สอบถามผ่านทางโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา

เงื่อนไขการใช้บริการ MTL Claim Check
ใช้บริการผ่านทาง Smile Service Application สำหรับผู้ใช้ Smart Phone ระบบ iOS และ Android
ให้บริการเฉพาะโรงพยาบาลคู่สัญญาเท่านั้น
สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ ตามที่บริษัทฯ กำหนด