สมาชิก MTL Six Packs

เพียงมีผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการฯดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ เลื่อนสถานะสมาชิกเป็น Premium
พร้อมรับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า และคะแนน Smile Point เพิ่มจากการสะสม E-Sticker
 

การซื้อความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบสมาร์ทเฮลท์
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบวงเงินแน่นอน
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบแยกค่าใช้จ่าย
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบวีไอพี
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบเหมาจ่าย
สัญญาเพิ่มเติมซีไอ เพอร์เฟค แคร์
สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีฟวิ่ง
สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงมัลติเพิล ซีไอ
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์
สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการศัลยกรรม
บันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพ แบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์
สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพข้าราชการสุขสันต์
สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง สมาร์ท ลีฟวิ่ง
สัญญาเพิ่มเติมความ คุ้มครองโรคมะเร็ง
สัญญาเพิ่มเติม เพียว แคนเซอร์
สัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ เลดี้
สัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ เลดี้ พลัส
สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคเบาหวาน

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ
การประกันภัยสุขภาพ แบบ สมาร์ทเฮลท์

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ
วงเงินแน่นอน

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ
การประกันภัยสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย / แบบวีไอพี

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ
การประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจ่าย

สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง
ซีไอ เพอร์เฟค แคร์

สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง
โรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีฟวิ่ง

สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง
มัลติเพิล ซีไอ