สวนน้ำ FANTASIA LAGOON 2020

สวนน้ำ FANTASIA LAGOON 2020 ใหม่ล่าสุด

3 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2563 THE MALL

PRINT

ขอแจ้งการปิดบริการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
ทางสวนน้ำ แฟนตาเซีย ลากูน สาขางามวงศ์วาน, บางแค, บางกะปิ และโคราช
จึงขอแจ้ง  "ปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่ 19 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป


3 ก.พ.– 31 ธ.ค. 63 (หรือครบสิทธิ์ก่อน)
เดอะมอลล์ บางกะปิ / เดอะมอลล์ บางแค / เดอะมอลล์ โคราช / เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club
ใช้คะแนนสะสม Smile Point 20 คะแนน เพื่อเข้าใช้สวนน้ำ Fantasia Lagoon (1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / วัน) 
ทั้งหมด 10,000 สิทธิ์ ตลอดโครงการ*
*1 สิทธิ์ = ผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กสูงไม่เกิน 90 ซม. 2 ท่าน

วิธีการรับสิทธิ์
ทาง MTL CLICK  APPLICATION แสดงรหัสรับสิทธิ์ ณ เคาน์เตอร์สวนน้ำ Fantasia Lagoon ภายใน 15 นาที

1.สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถสมัคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ muangthai.co.th และศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ หรือโทร 1766 
2.แสดงรหัสรับสิทธิ์ ณ เคาน์เตอร์สวนน้ำ Fantasia Lagoon ภายใน 15 นาที
3.กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์แล้ว บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
4.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
5.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
6.พนักงานและตัวแทนของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิ์ได้
7.บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8.คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
9.การใช้สิทธิ์สวนน้ำ Fantasia Lagoon เป็นไปตามที่  The Mall กำหนด
10.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง