บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใต้โครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน

เราพร้อมให้บริการที่มากกว่าการทำประกันชีวิต ผ่านการแนะนำการวางแผนการเงินอย่างครบวงจร ด้วยบริการออกแบบการลงทุนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ด้วยเงินลงทุนที่ต่ำ ทั้งด้านความคุ้มครองชีวิต และการวางแผนการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งสามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้แนะนำการลงทุนพร้อมให้บริการคุณ

5 บริการออกแบบการลงทุนเพื่อคุณ...คนสำคัญ

บริการวิเคราะห์ความต้องการในการลงทุน เพื่อช่วยคุณค้นหาเป้าหมายการวางแผนการลงทุน และเพื่อวัดระดับการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน
บริการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุน (Asset Allocation) เพื่อให้สัมพันธ์กับเป้าหมายและความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้
บริการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาลงทุนตามสัดส่วนเงินลงทุน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน
บริการติดตามมูลค่าการลงทุน ตลอดจนการปรับสัดส่วนการลงทุนตามเป้าหมาย
บริการรายงานพอร์ตการลงทุนในปัจจุบันเปรียบเทียบกับพอร์ตที่แนะนำ รวมถึงสรุปมูลค่าการลงทุนของผู้ลงทุน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทให้บริการออกแบบการลงทุนพร้อมคำแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) ประกอบด้วย

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked)

มิติใหม่ของการประกันชีวิตที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง เพราะสามารถกำหนดรูปแบบ ให้ตอบโจทย์ในทุกช่วงจังหวะชีวิต

ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (Mutual Funds)

บริการใหม่! MTL Fund Advisor ซื้อขายกองทุนรวม ผ่านผู้แนะนำการลงทุนของบมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

สนใจติดต่อหรือปรึกษาได้ที่

ผู้แนะนำการลงทุนของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

1766 mtl5step@muangthai.co.th

กรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย(*) กำกับอยู่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์