บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
MTL Fund Advisor

บริการซื้อขายกองทุนรวม ผ่านผู้แนะนำการลงทุนของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต โดยบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนแก่นักลงทุนทั่วไป เพื่อตอบสนองการลงทุนแบบครบวงจร และเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้แก่ลูกค้าสามารถซื้อและขายหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำ


เริ่มลงทุนง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

กองทุนรวม (Mutual Funds) คืออะไร

กองทุนรวม คือ การระดมเงินลงทุนจากคนจำนวนมากและนำไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อตั้งเป็นกองทุนขึ้นมา โดยเงินที่ได้รับนั้นจะมี “ผู้จัดการกองทุน” ที่เป็นมืออาชีพ นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามนโยบายของแต่ละกองทุน ให้ได้รับผลตอบแทนที่งอกเงย แล้วนำมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุน แต่ละรายตามสัดส่วนที่ลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวมดีอย่างไร

  • จัดการการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
  • ลดความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุน
  • นโยบายการลงทุนหลากหลายเลือกได้
  • ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (กำไรส่วนต่างราคาซื้อขายไม่ต้องเสียภาษี กองทุนรวม SSF/RMF สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด)
  • มีสภาพคล่อง
  • เริ่มต้นลงทุนได้โดยใช้เงินไม่สูง

ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม

  • ส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผล (Dividend) หากกองทุนนั้นมีนโยบายจ่ายปันผล
  • กำไร/ขาดทุนจากการซื้อขายหน่วยลงทุน (Capital gain / loss)

สนใจติดต่อหรือปรึกษาได้ที่

ผู้แนะนำการลงทุนของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

1766 mutualfund@muangthai.co.th

กรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย(*) กำกับอยู่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์